25th Parallel Services Group

Hospitality Services / Dubai, UAE / 2017

25th Parallel là một tập đoàn dịch vụ khách sạn có trụ sở tại Dubai được thành lập vào năm 2016. Đây là một trong những dự án xây dựng thương hiệu freelance đầu tiên của My Agency.

Biểu tượng của logo được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc la bàn, thể hiện con đường nhất quán và định hướng đúng đắn của 25th Parallel trong việc mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Chữ “E” được minh họa bằng ba dấu gạch ngang tượng trưng cho đường vĩ tuyến 25 cắt ngang Dubai, nơi đặt trụ sở chính của thương hiệu.