FPT Software Brand Guideline

Technology / Việt Nam / 2021

Phạm vi công việc: Xây dựng quy chuẩn thương hiệu FPT Software

Một trong những dự án lớn nhất về Quy chuẩn thương hiệu được thực hiện bởi team M.Y.

Hệ thống nhận diện được xây dựng với tinh thần trẻ trung hơn, giàu năng lượng hơn, sáng tạo hơn đồng thời bám sát theo định vị thương hiệu mới giúp hệ thống hóa, thể hiện được rõ tầm vóc, sứ mệnh của thương hiệu sau quá trình phát triển và khẳng định vị thế của FPT trên thị trường quốc tế.