Globalciti Website

Immigration & Property Services / Cyprus - Greece / 2021

Xây dựng UX/UI / Coding /  Vận hành và bảo trì website

Globalciti là Công ty có trụ sở tại Cộng Hòa Síp và Hy Lạp với ngành nghề chính là tư vấn định cư tại Châu Âu qua các dịch vụ đầu tư tài chính và bất động sản.

Globalciti là hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập tốt, có nhu cầu đầu tư để tìm môi trường phát triển, học tập và lao động tại Châu Âu cho gia đình.

Website được xây dựng với mục đích giới thiệu bao quát tổng thể toàn bộ dịch vụ và sản phẩm của Globalciti cung cấp.