La Regina Cruise Website

Cruise / Hạ Long, Việt nam / 2017

Thiết kế UX/UI và xây dựng chức năng website tích hợp hệ thống đặt phòng trực tuyến.

Nằm trong tổng thể dự án xây dựng lại toàn bộ ấn phẩm truyền trông và hệ thống website cho du thuyền La Regina, website được xây dựng với ngôn ngữ thiết kế đồng bộ và xuyên suốt.