OPES - App & web UX/UI Design

Insurance / Việt Nam / 2022

Dự án tổng thể thiết kế UX/UI hệ thống app/web với mục đích chính xây dựng kênh bán sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trực tuyến của OPES - Công ty Bảo hiểm số thuộc hệ sinh thái VPBank.

Phạm vi dự án bao gồm: phân tích hành vi khách hàng, xây dựng user-flow và thiết kế giao diện người dùng cho hệ thống app/web.

Mục tiêu dự án là tìm ra giải pháp đưa những sản phẩm bảo hiểm hữu ích tới khách hàng một cách dễ hiểu, đơn giản và tiện lợi nhất ở mọi điểm chạm từ tiếp cận thông tin, mua hàng và các tính năng sau phát hành hợp đồng.