Bao Lai Brochure 2018

Hà Nội, Việt Nam /2018

Cuốn profile giới thiệu tổng quan về thương hiệu Bao Lai và các sản phẩm đá tự nhiên, đá granit cũng như các dự án khai thác của Công ty trong lĩnh vực khai khoáng và sản xuất