Juice Bazar

Food & Drink / Hanoi, Vietnam / 2018

Juice Bazar là thương hiệu nước ép nguyên chất giúp tăng cường sức khỏe được thành lập tại Hà Nội từ năm 2018 với sản phẩm đặc trưng là nước ép trái cây 100% và detox rau củ quả theo công thức kết hợp khoa học và dễ hấp thụ.

Logo không có biểu tượng chính mà là sự kết hợp giữa “orange” và “leaf” tạo thành chữ “E” trong “JUICE”. Chúng tôi sử dụng kiểu chữ tròn, cân đối với tổng thể của logo và phù hợp với tính chất của sản phẩm.