Prism Light Pod

Spa & Esthetics / USA / 2015

Prism Light Pod được phát triển bởi một nhóm gồm những người đam mê sức khỏe, các nhà công nghệ, bác sĩ, nhà thần kinh học, chuyên gia thể dục và dinh dưỡng đã dành hơn 30 năm với tư cách là những cá nhân và chuyên gia năng suất cao tích cực chăm sóc con người. Prism Light Pod là một trong hai công ty đi tiên phong trong giường trị liệu bằng ánh sáng đỏ toàn thân vào năm 2013. Có hai cơ sở ban đầu: Boston và Denver. Từ việc tận dụng nghiên cứu điều chế quang sinh học từ nghiên cứu của Harvard, MIT và Tufts Medical, hơn 3.000 bài báo NIH đã xuất bản về lợi ích của liệu pháp ánh sáng đỏ và hơn 25 năm kinh nghiệm thiết kế, kỹ thuật và sản xuất hệ thống c&oc