The Quintessence of Tonkin Show

Performance Show, Cultural Show / Hà Nội, Việt Nam / 2017

“Tinh hoa Bắc Bộ” là chương trình biểu diễn ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam với tầm nhìn nghệ thuật nhằm giới thiệu những nét văn hóa nổi bật của Bắc Bộ và bảo tồn vẻ đẹp của nghệ thuật múa rối nước.

Logo là sự kết hợp giữa font chữ cao và mảnh cho “Tonkin” và font chữ serif truyền thống cho “Quintessence”, vừa tinh tế vừa hài hòa.