Vina Stay website

Travel & Hotel / Việt Nam / 2019

VinaStay | ODG Travel là công ty lữ hành chuyên du lịch nghỉ dưỡng nội địa 5 sao. Website được xây dựng lại để phù hợp với hình ảnh thương hiệu và phân khúc thị trường cao cấp.

Bố cục nội dung và hình ảnh gọn gàng nâng cao khả năng đọc và trải nghiệm của người dùng.