Xua May

Consultant / Hà Nội, Việt Nam / 2019

Xua Mây là một dự án xã hội được thành lập bởi một nhóm Thiền đương đại. Xua Mây, có nghĩa là “xua tan đám mây”, dự án được thành lập với mục đích tổ chức các buổi nói chuyện nhóm về việc loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và trau dồi thái độ tích cực trong cuộc sống hàng ngày.

Biểu tượng được lấy cảm hứng từ những đám mây đang chuyển động và biểu tượng trò chuyện – một sự kết hợp khéo léo thể hiện chính xác định hướng của dự án: hãy nói chuyện để xua tan mọi mệt mỏi và cảm giác tiêu cực lấp đầy tâm trí bạn như những đám mây đen, nhường chỗ cho những suy nghĩ tươi sáng và năng lượng lạc quan. Màu xan